rekonstrukce-zelezobetonova-konstrukce-kryteho-bazenu-zakladni-skoly-horni-16-brno-164-1252659697